Google Translate naršyklėje Chrome

Chrome naršyklė gali kur kas daugiau, nei tik pavadinti naršyklės mygtukus lietuviškai.

Interneto svetainėms Chrome nurodo, kokias kalbas mes suprantame, kad jos iš karto rodytų tekstą mūsų kalba. Jei interneto svetainė neturi mūsų kalbos, Chrome automatiškai ją išverčia. Kai svetainėse rašome komentarus ar kitą tekstą, Chrome tikrina rašybos taisyklingumą ir siūlo ištaisyti rašybos klaidas.

Kad visa tai tvarkingai veiktų, Chrome turi žinoti, kokias gi kalbas mes suprantame.

Įmonei naudojantis centralizuotu Chrome for Work naršyklės arba Chromebook for Work kompiuterių administravimu, taupydamas darbuotojų laiką kalbos nustatymus visiems vartotojams parenka administratorius. Asmeniniuose kompiuteriuose kalbas turėsime nustatyti patys.

Nusistatykime kalbas, kurias suprantame

Viršutiniame dešiniajame kampe spaudžiame (trys brūkšniai pavadinimu „Tinkinkite ir valdykite“) ir einame į Nustatymai (angl. Settings). Atsidariusiame lange einame į apačią ir spaudžiame Rodyti išplėstinius nustatymus … (angl. Show Advanced Settings …). Einame žemyn ir randame Kalbos (angl. Languages).

Pažymime varnelę „Siūlyti versti puslapius, kurie pateikiami ne skaitoma kalba.“, kad įsijungtų automatinio puslapių vertėjo funkcija.

Spaudžiame Kalbos ir įvesties nustatymai …. Spaudžiame Pridėti ir pridedame visas kalbas, kurias suprantame. Kiekvienos kalbos nustatymuose pažymime varnelę Naudokite šią kalbą rašybai tikrinti. Dabar kai komentaruose ar bet kur kitur parašysime žodį, kokio nėra nė vienoje mūsų vartojamoje kalboje, jis bus automatiškai pabrauktas.

Galiausiai visas kalbas išrikiuojame prioriteto tvarka: aukščiausiai nutempiame geriausiai mokamą kalbą, žemiausiai – mažiausiai. Aukščiausiai esanti kalba yra pagrindinė. Ji bus pirmiausia prašoma visų daugiakalbių interneto svetainių (pvz.: Google.com) ir į ją nežinomų kalbų puslapius vers Google Vertėjas. Jei tokios kalbos svetainėje arba Google Vertėjuje nebūtų, iš eilės bus siūloma antra, trečia ir t.t. kalbos.

Kam nusistatyti antrąją ir trečiąją kalbas, jei mano pirmoji kalba yra anglų ir ja viskas veikia? Kai mūsų pirmoji kalba yra populiari ir visos svetainės ja veikia, žemesnio prioriteto kalbų vertimams niekada neprireiks. Jas suvedame tik tam, kad Google Vertėjas žinotų, kad mes jas suprantame ir neverstų jomis pateikiamų svetainių. Taip pat jos visos turės automatinį rašybos tikrinimą.

Su nustatymais baigta. Spaudžiame Atlikta ir einame naršyti.

Automatinis svetainių vertimas

Kai įeiname į bet kokią svetainę mums nesuprantama kalba, adreso laukelyje atsiranda pilka ikona su dviem raidžių kaladėlėm. Paspaudus tą ikoną ir mygtuką Vertėjas, ikona pasiryškina ir svetainė automatiškai išverčiama.

chrome-google-translate-svetaines-vertimas
Svetainė mums nesuprantama kalba
chrome-google-translate-isversta-svetaine
Google Translate išversta svetainė

Automatinis rašybos tikrinimas

Kai rašydami komentarą pavartojame netaisyklingą žodį, kurio nėra nė vienos nustatymuose pridėtos kalbos žodyne, Chrome jį pabraukia.

Jei pamiršome prie savo vartojamos kalbos pažymėti varnelę Naudokite šią kalbą rašybai tikrinti, visi ta kalba taisyklingai rašomi žodžiai vis tiek yra pabraukiami. Galime greitai grįžti į kalbų nustatymus ir pažymėti tą varnelę: ant pabraukto žodžio spaudžiame dešinį pelės klavišą, tada Kalbos nustatymai….

Po kalbos nustatymų keitimo iki tol parašytas tekstas liks pabrauktas, nes Chrome jo dar nepatikrino pagal naują kalbą. Naršyklė tekstą tikrina po vieną sakinį, todėl kad ji iš naujo patikrintų visą tekstą mūsų naujai pasirinkta kalba, pereiname kursoriumi per visus sakinius.

Kai padarome rašybos klaidą, Chrome pabraukia žodį. Ant jo paspaudę dešinįjį pelės klavišą, viršuje matysime siūlomus taisyklingus variantus. Paspaudus ant siūlomo žodžio, jis bus ištaisytas.

Kartais pabraukiami ir taisyklingi naujadarai, vardai ir pavadinimai, nes jų nėra žodyne. Tokius žodžius galime įsitraukti į savo asmeninį Chrome žodyną, kad jie nebebūtų braukiami. Po siūlomais taisyklingais variantais spaudžiame Įterpti į žodyną.